Her vil tidligere trygdekontor, NAV arbeid, flyktningetjenesten og deler av sosialtjenesten (økonomisk sosialhjelp og økonomisk rådgivning) arbeide sammen for å nå NAV reformens målsetning om:
  • Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad.
  • Et velfungerende arbeidsmarked.
  • Rett tjeneste og stønad til rett tid.
  • God service, tilpasset brukernes forutsetninger og behov.
  • En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.
Aktivitetene skal støtte opp om NAV Hemnes’ tredelte målsetting knyttet til arbeid og aktivitet:
  • Beholde arbeid: Yte bistand til personer med ansettelsesforhold, forhindre utstøting.
  • Skaffe arbeid: Yte bistand til personer uten ansettelsesforhold, forhindre utestengning.
  • Øke deltagelse: Yte bistand til personer utenfor arbeidslivet, forhindre sosial utestengning og øke deltagelse og sosial inkludering.

Vi har en god stund vært i en etableringsfase, og gleder oss til å komme inn i mer ordnede forhold. Vi flyttet inn i nyoppussede lokaler i rådhuset i begynnelsen av november, og dere kan nå finne oss i 1. etg. der kommunens servicekontor tidligere hadde tilhold.

For å få opplysninger om din sak eller bestille time, kan du ringe kundesenteret på tlf. nr. 815 81 018 hvor du, etter en kort informasjon, vil bli møtt av en person som vil hjelpe deg.
www.nav.no vil du kunne finne informasjon om NAV generelt, finne oversikt over ledige stillinger, søknadsskjemaer, registrere deg som arbeidsledig/søker, sende meldekort, bytte fastlege, søke om europeisk trygdekort m.m.
Er det noen som av forskjellige grunner ikke ønsker å benytte tlf. eller data, er det selvsagt mulig å skrive brev eller henvende seg i mottaket ved NAV Hemnes.
Reiseregninger, rekvisisjoner og frikort ordnes i mottaket som før.
Vi ønsker alle brukere hjertelig velkommen til vårt nye kontor.