Alle løypene i Hemnes åpner kommende fredag 10.02.2017 kl. 12:00 med følgende unntak:

Løype 3 på Tustervatnet og Røsvatnet (manglende is)

Løype 5 på Røsvatnet fra Røsvassbukt til Skarelva (usikker/ manglende is)

Løype 6 på Røsvatnet fra Straumen til Kjerringnes (manglende is)

Løype 9 Tustervassdammen - Korgfjellet (vedtatt av kommunestyret 02.02.17 - ikke klargjort)

Åpning av løype 3, 5, og 6 på Tustervatnet og Røsvatnet vil avhenge av isforholdene.

Løype 9 vil bli åpnet så snart den er merket og klargjort.

Nærmere informasjon vil komme.

Oppdatert løypekort pr. 08.02.2017 finner du her.

Oppdatert løypekart pr. 08.02.2017 finner du her.