I Hemnes kommune har vi tilbud i følgende barnehager:

Bjerka barnehage, Bjerka                                           0-5 år
Sørfjellet Gårds- og Frilufts barnehage, Bleikvassli   0-5 år
Finneidfjord barnehage, Finneidfjord                         0-5 år
Hemnes barnehage, Hemnesberget                          0-5 år
Korgen barnehage, Korgen                                        0-5 år
Frikultbarnehagen, Hemnesberget                             0-5 år   (privat barnehage)

De som har fast plass inneværende barnehage år, skal ikke søke på nytt! Unntak er dersom man ønsker overflytting til annen barnehage eller endring av oppholdstid.

Skriftlig melding om tildelt plass blir sendt ut f.o.m. uke 11.

Alle barn mellom 1 og 5 år som søker til hovedopptak, skal få et tilbud om barnehageplass. Dersom barnet fyller et år i løpet av august det året det blir søkt om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller et år i september, oktober eller november det året det blir søkt, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet blir et år.

Foreldre/foresatte som søker utenom hovedopptaket, eller leverer søknad etter søknadsfrist, kan ikke påregne seg et tilbud men blir satt på venteliste til neste hovedopptak.

Søknad leveres elektronisk i Foresattportalen. Mer for informasjon og lenke til portalen