Våren 2023 skal Digitale Helgeland kartlegge hvordan veterinærtjenesten innen husdyrproduksjon fungerer. 
Vi trenger derfor å komme i kontakt med både bønder og veterinærer, og andre som sitter på kunnskap innen området. 
Har du lyst til å bidra? Send meg en mail eller slå på tråden:

 mailto:Camilla.falch@digihelgeland.no

Telefon: 95118858