logo.png
 
- I år skal vi bruke vel 22 millioner kroner på 26 tiltak som sikrer vegene hvor barn og unge ferdes, sier leder for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg og samferdselsråd Tove Mette Bjørkmo.  Det meste av pengene fra trafikksikkerhetsutvalget går til bygging av nye gang- og sykkelveger, til fortau og til vegbelysning. Det legges opp til at tiltakene skal være ferdige til 1. november neste år. 

Hemnes kommune er tildelt 1,2 millioner kroner for omlegging av trafikale forhold ved Bleikvassli skole, og fortau langs Leirveien på Bjerka.

Rådmann Amund Eriksen er fornøyd med tildelingen, og sier godt planarbeid er mye av årsaken til at Hemnes får en tildeling i denne størrelsesorden.

 
 
 

Alstahaug

G/s-veg Radåsveien-Øvre Kleiva. Fv.17

350 000 kr

Bindal

G/s-veg Terråk-Fallbekkvatnet. Fv.801. 1.etappe

2 000 000 kr

Hemnes

Fortau Leirveien, Bjerka. Komm.veg

400 000 kr

 

Omlegging trafikale forhold Bleikvassli skole

800 000 kr

Lurøy

Utbedring av komm.veger i Nordre Lovund. Planmidler

80 000 kr

 

Busslomme ved Onøy skole. Fv.402. Bygging

160 000 kr

Rana

Prosjektering g/s-veg/fortau Brennåsveien

150 000 kr

Vefsn

Fortau Håreksgt. Trafikale forhold ved Mosjøen skole

2 000 000 kr

Vega

TS-tiltak Rørøy - bygging. Fv.94

2 000 000 kr

Bodø

Utvidelse av fortau i Kleivaveien 48 - jernbanebru

2 000 000 kr

Bodø

Trafikal løsning Saltstraumen skole

480 000 kr

Fauske

G/s-veg Hauan-Nicokrysset - delparsell

400 000 kr

 

Veglys Nystadveien, Valnesfjord

720 000 kr

 

Videreføring g/s-veg Helskarvn.-Badestrandvn.

160 000 kr

Hamarøy

Autovern ved Skutvik barnehage/komm veg

64 800 kr

 

8 veglys i Hersethskogen

 130 000 kr

Saltdal

G/s-veg og busslomme Saltnes Nord

528 577 kr

Sørfold

Veglys Seljeåsveien 21 punkter. Fv.

680 000 kr

Hadsel

Kryss/fortau M.Fredriksens allee-SFObygget.Melbu

1 574 442 kr

Narvik

TS-tiltak Diagonalgt.X Håreks gt. Fase 2

1 378 400 kr

Sortland

Regulering g/s-veg og fortau Sigerfjord. Planmidler

200 000 kr

 

G/s-veg Vesterveien-Lilleheia

1 500 000kr

Vågan

Reguleringsplan Strømbrua-Sommertjønna (alt Knutvika)

200 000 kr

 

Fartsdempende tiltak komm.veg Laukvik

68 000 kr

Øksnes

G/s-veg Sørvåg-Storelva, Alsvåg. Fv.939. 2.etappe

2 000 000 kr

   

22 024 219 millioner kroner