Ideene som kursdeltagere skal jobbe med har stort spenn - fra tradisjonell jordbruksproduksjon til Inn på tunet (grønn omsorg), bruk av hest i ulike sammenhenger, grønt reiseliv, videreforedling/lokal mat. m.m. Noen kursgrupper starter opp i høst og andre venter til etter nyttår. Inntil kursgruppene er fulltegnet og igangsatt vil det være rom for å melde seg på for enkeltpersoner eller grupper/bygdelag.

Bygdekompasset gjennomføres i regi av prosjekt bygdemobilisering i Nordland, i samarbeid med Helgeland Sparebank og Forsøksringene på Helgeland.

Er du litt interessert? Ring Sissel Lillebjerka på landbrukskontoret (tlf, 75 19 71 44) eller Ellen Schjølberg (prosjektleder) (mob. 41 59 64 90) for mer informasjon.