2. gangs utlysning Bleikvassli skole - Undervisningsstilling

100% vikariat  - f.o.m. 04.02.13 - t.o.m. 21.06.13

Hovedarbeidsområder:

Undervisning hovedsaklig på barnetrinnet. Hovednsvar for kroppsøving på alle trinn.

Det kan legges til kontaktlæreransvar til stillingen.

Kvalifikasjonskrav:
Almennlærerutdanning

Tilsettings- og lønnsvilkår:
Politiattest ved tilsetting
Lønn etter gjeldende tariff og avtaleverk
Medlemskap i SPK
Gode lønnsvilkår for realfag/språk og kontaktlærer

Søknad sendes:
Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

 Søknad vedlagt fullstendig CV kan også sendes:

Hemnes kommune
Sentrumsveien 1
8646 Korgen

Søknadspapirer vil ikke bli returnert!

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

Søknadsfrist    23.01.2013                                 Utlyst dato        09.01.2013                           Vårref                  12/1761


ontaktpersoner

Navn                                           Tittel                               Telefon                     Mobilnr                     Epost

Marit Abrahamsen                    Rektor                            75 19 75 75             48 22 94 37             marit.abrahamsen@hemnes.kommune.no