Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outlinePublisert:
30. november kl. 09:06

Ledige timer for vaksinering (også 3. dose)

Les mer clear
error_outlinePublisert:
25. november kl. 08:32

Ved positiv hjemmetest

Les mer clear
Hjem

1. gangs behandling - Detaljregulering for Røssvassbukta nord

Hemnes kommune har på delegert myndighet vedtatt at detaljregulering for Røssvassbukta nord sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Røssvassbukt hytteområde omfatter om lag 330 dekar ved Nord-Røssvatnet. Planen ligger i LNF2-område i kommuneplanens arealdel (KAP 2006), med unntak av reguleringsplan for Elvebakkneset. Av om lag 330 dekar planområde er 145 dekar vannareal.. Planområdet er avgrenset i vest for at parkeringsplass til BFR-områder i vest skal følge planen. Nordover går planområdet mot fv. 324. Planen viser i alt 12 nye hyttetomter med atkomster og parkeringsplasser. Planen viser 6 avkjøringer fra fv. 324 på ei strekning på ca. 1,1 km.

Uttalelser sendes til Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN eller postmottak@hemnes.kommune.no. Frist for uttalelse er 19.mai 2016.

Ved spørsmål i saken kontaktes saksbehandler Karl-Johan Lenningsvik, tlf 75 19 70 42 eller karl-johan.lenningsvik@hemnes.kommune.no

 

Plandokumenter:

1G Plankart.pdf

1G Planbestemmelser.pdf

1G Planbeskrivelse og KU.pdf

ROS-analyse.pdf