Hemnes kommune minner om at veien til Korgfjellet kan bli stengt på kort varsel. Veien holdes åpen for trafikk så lenge forholdene tillater det uten beredskap på brøyting og strøing. Stenging av Korgfjellveien samkjøres med Vefsn kommune slik at veien blir stengt på samme tid på begge sider, og etter værprognosene ligger det an til at bommene bli lagt ned i løpet av uken.