Beskrivelse

Hos oss kan du bli vigslet hele året.

Det er et ønske at hvis vielsen skal foregå i perioden 1 juni – 30 august må det meldes før 1 mai. Ellers er det ønskelig at det tas kontakt med oss ca 3 uker før vielsen.

Vi holder av fredager til vigsler, men kan også foreta det på andre dager hvis det er ønskelig og mulig for vigsler.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Ordfører eller varaordfører står for vigselen. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vigselen foregår ved at vigsler leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel.

Kriterier/vilkår

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se Kap 1 i ekteskapsloven

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis for deg som er innbygger i Hemnes kommune. Dette gjelder også for norske statsborgere bosatt i utlandet,

Ønsker du å legge seremonien til et tidspunkt eller et sted som krever mer tid eller utgifter av den kommunale vigsleren, må du regne med å dekke tilleggskostnader selv.

Hvis du ikke er bosatt i Hemnes kommune kan det medføre kostnader (selvkost). Dette får du beskjed om når du tar kontakt.

Vigselen vil som hovedregel skje i kontortiden i kommunestyresalen på rådhuset. Dersom du ønsker vigsel utenfor vanlig kontortid, ta kontakt i god tid. 

Veiledning

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at dere må sende inn en del papirer. Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet:

  1. Egenerklæring
  2. Forlovererklæring
  3. Erklæring om skifte, hvis du har vært gift tidligere
  4. Melding om endring av navn, hvis du skal bytte navn.

Alle disse skjemaene fås hos Skatteetaten.

Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Etter at dere har fått prøvingsattesten hjem i posten, kan dere ta kontakt med kommunen og avtale tidspunkt.

Dere må ha gyldig legitimasjon for å bestille vielse hos kommunen.

Kommunen vigsler på norsk, men kan også vigsle på engelsk. Hvis dere ikke forstår dette, må dere ta med tolk.

Dere må ha to vitner og de må være til stede under seremonien. Dette er gjerne forloverne. Hvis dere ikke har vitner, kan kommunen stille opp med vitne.

Kommunen gir deg tilbud om et egnet lokale og om hvilke tidspunkter de kan tilby vielser.

Selve seremonien bruker «Det borgerlige vigselsformularet», som er en tekst som vigsler leser under seremonien.

Seremonien kan så tilpasses med for eksempel diktlesning eller musikk utover dette. Gi beskjed på forhånd om dette. Fotografering kan skje under og etter seremonien etter avtale med vigsler. Evt. organisering og kostnader ved slike tilpasninger er brudefolkets ansvar. Kommunen sender så en vigselsmelding til Folkeregisteret innen tre dager etter bryllupet. Samtidig får dere en kopi. Den fungerer som midlertidig vigselsattest inntil dere får den endelige i posten fra Folkeregisteret. 

Vielsen

Seremonirommet er kommunestyresalen. Der er plass til ca 25 personer (sittende)

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor kommunestyresalen til dere blir vist inn.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Ordfører eller varaordfører står for vigselen. Dere blir vist inn i seremonirommet sammen med gjestene. Selve vigselen foregår ved at vigsler leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel.

Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel men kan også gi beskjed til vigsler før seremonien starter. Ringene settes på når vigsler har erklært dere som ektefolk. Vigsler sier fra når ringene kan utveksles.