Arbeidene gjennomføres av Komas, og omfatter forsterking og nytt asfaltdekke på deler av veien. Torsdag og fredag i  uke 34 (26. og 27. august) vil veien i perioder holdes stengt i undergang under E6 og jernbanen. Adkomsten videre til Bjerka vil være åpen for trafikk.

Asfaltering planlagt i løpet av september utføres av Veidekke