Alle som bor eller oppholder seg i Hemnes eller Rana, og som har symptomer på luftveisinfeksjon eller tror de kan være smittet av covid-19, bør teste seg.  Hemnes kommune deler ut hurtigtester på legesentrene og på servicetorget til kommunen, mellom kl 10:00 og 14:00 alle hverdager. 

Er du selv syk eller har symptomer på Covid-19, må du få noen andre til å hente test for deg. Eventuelt be om at personellet kommer ut med test til deg.

Pr. 01.12.2021 kan man ikke selv bestille time for PCR testing.

Hvis du har tatt en hurtigtest som ble positiv, skal du sende epost til positivhjemmetest@rana.kommune.no. Da vil du få nærmere informasjon om hvordan du skal forholde deg. Husk å oppgi navn og telefonnummer i e-posten, sånn at smittesporingsteamet kan ringe deg.