Prosjektet er gjennomført av Hemnes kommunes eget anleggsteam kombinert med innleide firma, og de siste abonentene ble tilkoblet i høst.
Kostnadene på anlegget ligger på ca 3,3 millioner og er gjennomført med tilskudd fra Nordland fylkeskommune tilsvarende 16 % av anleggskostnadene
Overføringsledning RA2
Anlegget med sanering av slamavskiller i Svartebukta (RA2) og ny overføringsledning til avløpsrenseanlegget i Olderneset ble oppstartet i 2009 og er ferdigstilt i høst. Arbeidene er gjennomført i egenregi med kommunens eget anleggsteam og omfatter ca 500 m selvfallsledning, 460 m pumpeledning, 3 pumperstasjoner (en i scenebygget i svartebukta, en bak Rådhuset og en i Korgsjøen) pluss to mindre pumpestasjoner. Kostnadene på anleget ligger på ca 3,9 mill.