Hemnes kommune fortsetter ordningen med Ungjobb

Gjelder ungdom som er/blir 16 år gjeldende år, bosatt i Hemnes kommune.
Grunnlag inntil 75 timer. Lønnsrefusjon til arbeidsgivere, inntil 60 %.
Arbeidsforhold i Ungjobb skal godkjennes av kommunen.
- Arbeidsgivere registrerer seg via skjema som legges ut på hjemmesiden
- Ungjobber registrerer seg som jobbsøkere
- Viktig at ungjobbere selv gjør en innsats for å ordne seg jobb
- Oppgi i din søknad om du har arbeidsgiver og eventuelt hvem

Tilbud til ungdom er avhengig av at det er interesserte arbeidsgivere.
OMSORGSTJENESTEN I KOMMUNEN TAR IKKE INN UNGJOBB I ÅR PGA. KORONATILTAK.

Søknadsfrist ungdom 05.06.20
Søk via:
https://rekruttering.hemnes.kommune.no/recruitment/opening?0

Link til søknadskjema refusjon for arbeidsgiver: 

søknadsskjema arbeidsgiver 2020 - forhøyet refusjon_.pdf

søknadsskjema arbeidsgiver 2020 - forhøyet refusjon_.doc PDF document ODT document