Hemnes kommune fortsetter med Ungjobb.

Ungdom født i 2004, bosatt i Hemnes kommune.

Inntil 75 timer. Refusjon inntil 60%.

Arbeidsforhold i Ungjobb skal godkjennes av kommunen.

• Arbeidsgivere registrerer seg via skjema

• Ungjobber registrerer seg som jobbsøkere

• Viktig at ungjobbere selv gjør en innsats for å ordne seg jobb

• Registrerte arbeidsgivere får tilgang på jobbsøkerne

Tilbud til ungdom avhenger av interesserte arbeidsgivere.

Lønn/arbeidstid etter gjeldende tariff/avtaleverk.

Jobbsøknader registreres via «utlysninger/ledige stillinger»  på hjemmesiden.

Søknadsfrist 05.06.2019.

søknadsskjema arbeidsgiver 2020 - forhøyet refusjon_.pdf

søknadsskjema arbeidsgiver 2020 - forhøyet refusjon_.doc PDF document ODT document