Nordland fylkeskommune.jpg

Ønsker du å bidra til bedre trafikksikkerhet på ditt hjemsted?

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i andre halvår 2013. Midlene kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten.

 

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang/sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager/møter, refleks/refleksdemostrasjoner, sykkelprøver mm.


En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg, Statens vegvesen, postboks 1403,

8002 Bodø – innen 1. oktober 2013.

 

Ytterligere opplysningen kan fås hos utvalgets leder, fylkesråd Tove Mette Bjørkmo, tove.mette.bjorkmo@nfk.no eller sekretariat: trygve.hansen@vegvesen.no

tlf. 916 03 230.