Mål og visjoner

Tømmerheia naturbarnehage består fra høsten 2017 av tre grupper:

  • De yngste: Revehiet
  • De mellomste: Humlebolet
  • De eldste: Ørneredet.

I Tømmerheia har vi et stort naturfokus, fordi vi har tro på naturen som en viktig læringsarena. Når barna er i naturen, er de i direkte møte med det virkelige livet. Aktivitet og læring ute gjør at mange sanser tas i bruk samtidig, og gjør at barnet knytter seg til læringssituasjonene. Dette gir et godt grunnlag for indre motivert læring og aktivitet tilpasset mestringsnivå.

Kontaktinformasjon

Navn: Hilde Haugen
Telefon: 75197993
Mobil: 938 52 774
Epost: hilde.haugen@hemnes.kommune.no