KOMMUNALE MIDLER
Hemnes kommune lyser hvert år ut midler til tiltak innen kultur, folkehelse, friluftsliv, jakt og fiske, samt til gründere. Søknadsfristen varierer. Klikk her for info.  (Siden oppdateres januar/februar etter politisk behandling)

STATLIGE MIDLER
Nettsiden tilskudd.no gir en samlet oversikt over statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Siden ble lansert 5. desember 2022 og er utviklet som et samarbeid mellom Kultur- og likestillingsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

EKSTERNE MIDLER 
Hemnes kommune abonnerer på Tilskuddportalen. Lag og foreninger i kommunen kan bruke denne for å lete blant flere tusen mulige støtteordninger, både fra offentlige og private aktører. Ta kontakt med Bygdeutvikler hvis du ikke allerede har tilgang.