Helse- og omsorgstjenesten har fått tilsagn om kr 1 350 000,- i tilskudd til kompetanseheving og innovasjon i helse- og omsorgssektoren!
Tilskuddet er delt slik:
Kompetansetiltak kr. 700 000,-
Innovasjonsprosjekter kr. 650 000,-
• Habilitering og rehabilitering
• Velferdsteknologiske løsninger

Kompetansetiltak gjelder alt fra grunnutdanning, videreutdanning Bachelor- og masterutdanninger, til internundervisning og hospitering. Enhetens kompetanseplan er utgangspunktet for søknaden.

Innovasjonstilskuddet er basert på to prosjekt. Det ene gjelder innovasjon og velferdsteknologi i Hemnes kommune. Her er målet å etablere gode digitale og tekniske løsninger for både ansatte og brukere, bedre tilgjengelighet og informasjon, samt sikker og rask pasientinformasjon. Hemnes kommune er med i et interreg-prosjekt, BitStream, der nettopp dette er fokusområde. Her vil Hemnes få drahjelp til å komme i gang i form av erfaringer og veiledning fra Bodø kommune, Umeå kommune, Nord universitet, Umeå universitet, SI Mo i Rana, med flere.
Det andre prosjektet dreier seg om å sette hverdagsrehabilitering på dagsorden, noe som for øvrig også kan knyttes til velferdsteknologiprosjektet. Det skal jobbes forebyggende og tilrettelegge slik at innbyggerne kan bo lengst mulig hjemme, være aktiv i eget liv og trene seg tilbake etter eventuell skade eller sykdom. 
Det vil nedsettes arbeidsgrupper som skal jobbe med prosjektene, og det skal involveres bredt ute i organisasjonen.

Kari Brendås Lillebjerka
enhetsleder