Svalengsveien er stengt på grunn av skredfare, etter store nedbørsmengder i form av snø siste døgn.