Mandag 29.10.2012 kl 08.00 – 15.00 stenges vannforsyningen til abonnenter på Hemnesberget i området fra Myraveien 1 (ved sykehjemmet) til kryss Myraveien/Idrettsveien.

Stengingen skyldes arbeid på ledningsanlegget i området.