Stab - konsulent/seniorkonsulent

Ledig stilling:

100% fast - f.o.m. d.d.

Stillingen skal ivareta og utvikle sentrale områder i kommunen. Den skal bidra til å sikre og utvikle systemer, og bygge kompetanse i hele organisasjonen. Stillingen er ledig fordi nåværende stillingsinnehaver vil bli pensjonist i løpet av året. Det legges til rette for en periode med overlapping. Stillingen er plassert i stab, med assisterende rådmann som nærmeste leder.

Sentrale arbeidsoppgaver:

- innkjøp

- internkontroll

- personvern

- beredskap/samfunnssikkerhet

Stillingsinnehaver vil innenfor nevnte arbeidsområder ha et system- og veiledningsansvar i kommunen. Hemnes

kommune er medlem av "Samordnet innkjøp i Nordland" - SIIN - sammen med 20 andre kommuner.

Kvalifikasjonskrav:

-  høyere relevant utdanning

-  har gode evner til å arbeide systematisk og selvstendig, samtidig som du har gode evner til å veilede og motivere

-  kan gjennomføre konkurranser på kjøp av varer og tjenester, og følge opp rammeavtaler med leverandører

-  kan arbeide systematisk og helhetlig - på avdelings-, enhets- og kommunenivå

-  kan dokumentere oppnådde resultater innenfor arbeidsområdene

-  kan ta et overordnet ansvar på systemnivå, og samtidig være utførende på enkeltsaker

 

Vi ønsker at du har:

- erfaring fra arbeid innenfor de aktuelle fagområdene, kjennskap til konkurransegjennomføringsverktøy vil være en fordel

- erfaring fra offentlig sektor vil vektlegges

- erfaring med praktisk anvendelse av lover og forskrifter er en fordel

- gode formidlings- og forhandlingsevner

 

Tilsettings- og lønnsvilkår:

Tilsetting vurderes etter utdanning, erfaring og skikkethet, og skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Medlemskap i KLP med 2 % pensjonsinnskudd.

 

Søknad sendes

Elektronisk via kommunens hjemmeside www.hemnes.kommune.no

 

Søknadspapirer vil ikke bli returnert!

 

Ihht off.lovens §25-andre ledd gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om

søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista.

 

 

Søknadsfrist    24.02.2019                                Vårref                  1903

 

Kontaktperson

Sissel Karin Andersen, ass.rådmann, mobil: 47666695, sissel.karin.andersen@hemnes.kommune.no