Hovedsøknadsfrist for elevplass i kulturskolen skoleåret 2012/2013 er 1. juni.

Det vil fremdeles være mulig å søke hele året, men vi vil har et hovedopptak av elever på grunnlag av denne fristen.

Husk at også de som er elever inneværende år må søke på nytt. De som allerede har søkt, er registrert. Informasjon om kulturskolen finner du her.

Har du ellers spørsmål, så ta kontakt med Jon Ervik på tlf 75197069 eller 90857288. Velkommen som søker til kulturskolen.