Søknadsfrist SFO for sommer SFO og skoleåret 2013/2014:

Hemnes kommune har SFO-tilbud ved:

  • Bleikvassli skole
  • Korgen sentralskole
  • Bjerka skole
  • Finneidfjord skole
  • Hemnes sentralskole

Skriftlig melding om plass blir sendt ut i midten av mai. Søknadsfrist 1.5.2013


Sommer SFO tilbud:

Behovet blir kartlagt på bakgrunn av innkomne søknader. Skriftlig melding sendes ut i begynnelsen av mai.

NB! Søknad om sommer SFO søkes også elektronisk via kommunes hjemmeside. Søknadsfrist 18.4.2013

Alle søkere oppfordres til å søke elektronisk.