I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur i Hemnes kommune i Nordland
Søker: Planktonic org. nr. 993 326 852
Søknaden gjelder: Etablering av ny akvakulturlokalitet
Søkt størrelse: 50 tonn årlig på 40 dekar
Lokalitet: Brattfloget
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º13,989` Ø 13º30,334`

Kontaktadresse: postmottak@hemnes.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.