Etter brannen 18. september har ungdomskolen brukt en rekke midlertidige lokaler. Fra og med mandag 10 oktober vil skolen fortsatt drive i midlertidige lokaler, men de forskjellige trinnene vil ha faste tilholdssteder.

8. trinn: Menighetshuset

9. trinn: Samfunnshuset

10. trinn: Olehallen, gammekantina og Valhall på rådhuset.

Flere har jobbet godt for å få dette til. Blant andre: Kulturskolen v/rektor Elisabeth Ødegård, Teknisk etat og menighetsrådet.
I forhold til infrastruktur og nett-tilgang har kommunens IKT-avdeling gjort en stor innsats for å få dette på plass.

Allerede onsdag kom de nye datamaskinene som elevene skal disponere. Det jobbes nå på spreng for at disse skal være klare til bruk førstkommende mandag. Bildet viser tre av nøkkelpersonene i denne prosessen. Inspektør Lars Morten Meland(Korgen sentralskole), kontaktlærer Kenneth Johansen(Korgen sentralskole) og Mikael Jensen fra kommunens IKT-avdeling.

Selv om situasjonen har vært krevende etter skolebrannen, er det fint å kunne konstaterer at forskjellige etater og foreninger samarbeider til elevenes beste.

nypc.jpg