Hemnes kommune inforrmerer om at badeplassen på Røssåauren er stengt for publikum. Dette gjelder så lenge sauene beiter heimjorda i området, når sauene sendes på sommerbeite åpnes badeplassen for publikum.

https://www.hemnes.kommune.no/roessaaauren-badeplass.6223071-419706.html