Arbeidene omfatter graving, borring og sprenging av ledningsgrøft og medfører delvis stenging av veien i området mellom sykehjemmet og kryss Kirkeveien på Hemnesberget. Veien vil være helt stengt for gjennomkjøring hverdager mellom 07:00 og 15:00, men det legges til rette for kjøring til og fra eiendommer. Utenom vanlig arbeidstid vil veien være åpen for gjennomkjøring i en veibane.

Torggata  02112010
Fra Torggata, Hemnesberget