Kommunestyret vedtok i sak 7/13 å oppheve reguleringsplanen som omfatter Klemethelleren. Det fulle navnet på planen var Reguleringsplan for et område i Leirskardalen, mellom Tverå og Krokan (Klemethelleren) 1 og 2.

Planen var vedtatt i 1994, samme året som helleren ble ødelagt.

Prosessen med oppheving av planen har forgått uten innspill eller uttalelser av noe slag. Opphevingen er kunngjort og den er rettskraftig.

Saksbehandler har vært Trond Ø. Møllersen