Psykiatri- og rustjenesten har per tiden redusert kapasitet. Det har derfor vært nødvendig å iverksette tiltak som medfører midlertidig redusert drift og tjenestetilbud.

Inntil videre gjelder endringene ut oktober måned.

I praksis innebærer dette:

  1. Allakken på Hemnesberget er stengt. Brukere får tilbud i Korgen.
  2. Kantina  i Olehallen på rådhuset er stengt.
  3. Cafè Olè i Korgen er delvis åpen for brukere, hver enkelt informeres om når de får et tilbud.

Ellers vil den enkelte bruker få informasjon hvis situasjonen får konsekvenser for deres tilbud.

Vi beklager det inntrufne, og håper situasjonen snart bedres.