NAV Hemnes vil ha stengt publikumsmottak onsdager i ukene 28-33 i forbindelse med ferieavvikling.  Dette berører ikke telefontid eller anledning til å ha brukeravtaler.  Endringen kunngjøres i Avisa Hemnes og ved oppslag når det aktuelle tidsrommet nærmer seg.


Andrew Amundsen
NAV leder