Oppdatering tirsdag 25.01.11 kl 13:30:

Opptak/rydding av Svalengsvegen pågår og er nå kommet godt over halvveis. Det er forholdsvis mye snø i vegbanen i det partiet av vegen som gjenstår. Forholdene vurderes som stabile med ca 10-11 minusgrader uten mer nedbør. Hvis alt går greit skal Svalengsvegen være gjenåpnet i løpet av dagen. Når det gjelder ras på den kommunale vegen i Bjerkadalen så tas ryddingen her etter at arbeidet med Svalengsvegen er avsluttet. Også her har forholdene stabilisert seg.

......................................

Svalengsvegen ble stengt søndagskveld 23.01.11 kl 19:00 utifra en vurdering av værsituasjonen. På formiddagen i dag (mandag 24.01.11) har det gått flere større og mindre ras langs vegen. Vegen er ikke farbar og er derfor stengt med bom i begge ender. Situasjonen på stedet vurderes ikke som sikker nok til å iverksette rydding av vegen, og Hemnes kommune vurderer værsituasjonen fortløpende.

Ras Svalenget  24. 01. 2011  011

Oversiktbilde, tatt fra Finneidjord 24.01.11/kl 1400

Ras Svalenget  24. 01. 2011  019

Ras i Steinurdalen, på Svalengsvegen.

I Bjerkadalen er den kommunale vegen også sperret av et ras og vegen er foreløpig stengt.

Berørte bes ta kontakt med befalsvakt på tlf 751 93366 for nærmere informasjon om status.