PPT-Rana er pedagogisk psykologisk tjeneste for kommunene Rana, Hemnes, Nesna, Rødøy og Nordland fylkeskommune. Befolkningsgrunnlaget for tjenesten er på ca. 34.000 innbyggere.  PPT er en råd og veiledningstjeneste for førskolebarn, grunnskoleelever og elever på videregående skole. 

Link til Rana PPT