BUDSJETT 2020, ØKONOMIPLAN 2020-2023
 
Rådmannens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2024 ligger her:
 
 
Dokumentet er lagt fram og gjennomgått av rådmannen onsdag 30.10.2019.
 
Rådmannen forslag til budsjett og økonomiplandokument sendes nå ut på høring.
 
 
Høringer leveres til postmottak@hemnes.kommune.no.
 
Dokumentene legges ut på kommunens hjemmeside.