BUDSJETT 2019, ØKONOMIPLAN 2019-2022
 
Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2022 ligger her:
 
 
Dokumentet er lagt fram og gjennomgått av rådmannen onsdag 31.10.2018.
 
Rådmannen forslag til budsjett og økonomiplandokument sendes nå ut på høring.
 
Høringsfrist er 08.11.2018.
 
Høringer leveres til postmottak@hemnes.kommune.no.
 
Dokumentene legges ut på kommunens hjemmeside og rådhuset i Korgen