Prisoversikt for de vanligste legetjenestene

Oppdatert 12.08.2021

  • Barn under 16 år er gratis.

Egenandeler:

Konsultasjon hos allmennlege / e-konsultasjon 160 kr
Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin / e-konsultasjon 212 kr
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 58 kr
Tillegg for taking og innsending av blodprøver/andre prøver 59 kr
   
Tillegg for taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon) 57 kr
   
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:  
Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m  64 kr
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m  97 kr
Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m  138 kr
Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m  189 kr