MERKNADER TIL MØTEKALENDER 2022

(3): Ordførers møte om utvikling av kommunen Møtet starter kl 09:00

* Felles møte og høring investeringsplan og gebyr/betalingssatser Budsjett 2023 – økonomiplan 2023-2026

** : Felles møte og høring Budsjett 2023 – økonomiplan 2023-2026

  • Møteplanen er veiledende. Det avvikles ikke møter uten forutgående innkalling

  • Alle møter er normalt åpne for publikum

  • Kommunestyremøtene starter normalt kl 09:00 og avsluttes senest kl 16:00. Kveldsmøter starter kl 18:00, og avsluttes senest kl 22:00

  • Formannskapsmøtene starter normalt kl 09:30, og avsluttes senest kl 16:00. Kveldsmøter starter kl 18:00, og avsluttes senest kl 22:00 Møter i administrasjonsutvalget starter normalt kl 09:00

  • Hovedutvalgene starter normalt kl 09:00, og avsluttes senest kl 16:00. Kveldsmøter starter kl 18:00, og avsluttes senest kl 22:00

  • Møter i AMU starter normalt kl 13:00, og avsluttes senest kl 15: 00

  • Møter utenom møteplan bekjentgjøres særskilt

  • Møteinnkalling, med sakliste og sakspapir sendes ut digital, senest 6 dager før møtene

*** Innleveringsfristen for dispensasjonsnemnda er 14 dager før møte.