Løsningen vil bli publisert via kommunens hjemmeside og under domenenavnet www.polarsirkelportalen.no. Med en standard nettleser vil de mest detaljerte og oppdaterte kart bli tilgjengelig for alle på en enkel og brukervennlig måte. Det som nå publiseres er å anse som en førsteversjon. Løsningen vil utvikles videre og således vil innpill fra brukerne være ønskelig og nyttig.

Polarsirkelportalen

Flere karttyper vil være tilgjengelig, for eks. grunnkart, flybilder (ortofoto), kommuneplanens arealdel m/ delplaner, regulerings- og bebyggelsesplaner samt såkalte wms-koblinger til andre geodataprodusenter.

Noe av funksjonaliteten er:

 • Zoom inn og ut

 • Panorére

 • Informasjon om kartobjekter

 • Måle avstander og arealer

 • Utskrift, klipp og lim til for eksempel Word

 • Påtegning på kartet som kan lagres på egen PC

 • Adressesøk

 • Søk på gårds- og bruksnummer

 • Søk på stedsnavn

 • Søk på interessante steder (skoler, barnehager, offentlige bygg, overnatting, ledige tomter m.m.)

 • Søk på koordinat.

 • Tilbakemeldingsknapp til kartansvarlig og systemansvarlig

 • Lagre URL

Vi håper på at innsynsløsningen vil være til god nytte for alle enten man har behov for konkret geodatainformasjon eller man bare vil reise i kartet og kanskje få inspirasjon til turer i våre flotte naturomgivelser. Rent geografisk dekker løsningen Norge der det omtrent er på sitt smaleste, men i forhold til natur og variasjon dekker den nok Norge der det er på sitt vakreste og bredeste!