Personvernombud
Personvernombudsordningen er en frivillig ordning administrert av Datatilsynet. Et personvernombud er en ressursperson som styrker virksomhetens kunnskap og kompetanse om personvern.

Personvernombud for Hemnes kommune er IT-Con ved Alf Leinan.

Kontaktinformasjon:
It-Con A/S Alf Leinan
Telefon: 901 000 80
E-post: aleinan@online.no ​