OPPTAK  I BARNEHAGENE 

2. halvår 2012/2013
 
 
I Hemnes kommune har vi tilbud i følgende barnehager:
  • Bjerka barnehage, Bjerka                             0-5 år
  • Sørfjellet Gårds- og Frilufts barnehage, Bleikvassli     0-5 år
  • Finneidfjord barnehage, Finneidfjord                     0-5 år
  • Hemnes barnehage, Hemnesberget             0-5 år 
  • Korgen fysakbarnehage, Korgen                     0-5 år
  • Tømmerheia naturbarnehage, Korgen                     0-5 år
  • Frikultbarnehagen, Hemnesberget                     0-5 år (privat barnehage)
 
De som har fast eller midlertidig plass inneværende barnehage år, skal ikke søke på nytt!
 
Skriftlig melding om tildelt plass blir sendt ut i begynnelsen av desember.
 
Alle barn mellom 1 og 5 år som søker til hovedopptak, skal få et tilbud om barnehageplass. Foreldre/foresatte som søker utenom hovedopptakene, kan ikke påregne seg et tilbud, men bli satt på venteliste til neste hovedopptak 
 
Søknad leveres elektronisk. (Søknadsskjema finner du i menyen til høyre)
 
Søknadsfrist 7.november 2012