OPPTAK  I BARNEHAGENE 2. halvår 2013/2014


I Hemnes kommune har vi tilbud i følgende barnehager:

Bjerka barnehage, Bjerka                                          0-5 år

Sørfjellet Gårds- og Frilufts barnehage, Bleikvassli 0-5 år

Finneidfjord barnehage, Finneidfjord                       0-5 år

Hemnes barnehage, Hemnesberget                           0-5 år

Korgen fysakbarnehage, Korgen                              0-5 år

Tømmerheia naturbarnehage, Korgen                       0-5 år

Frikultbarnehagen, Hemnesberget                            0-5 år   (privat barnehage)

 

De som har fast eller midlertidig plass inneværende barnehage år, skal ikke søke på nytt!

Skriftlig melding om tildelt plass blir sendt ut i begynnelsen av desember.

Alle barn mellom 1 og 5 år som søker til hovedopptak, skal få et tilbud om barnehageplass. Foreldre/foresatte som søker utenom hovedopptakene, kan ikke påregne seg et tilbud, men bli satt på venteliste til neste hovedopptak

Søknad leveres elektronisk på vår hjemmeside  - se i kolonnen til høyre.

Søknadsfrist! 8 .november 2013