I Hemnes kommune har vi tilbud i følgende barnehager:

  • Bjerka barnehage, Bjerka                                            0-5 år
  • Sørfjellet Gårds- og Frilufts barnehage, Bleikvassli    0-5 år
  • Finneidfjord barnehage, Finneidfjord                          0-5 år
  • Hemnes barnehage, Hemnesberget                           0-5 år
  • Korgen fysakbarnehage, Korgen                                0-5 år
  • Tømmerheia naturbarnehage, Korgen                        0-5 år
  • Frikultbarnehagen, Hemnesberget                              0-5 år   (privat barnehage)

 

De som har fast eller midlertidig plass inneværende barnehage år, skal ikke søke på nytt!

Skriftlig melding om tildelt plass blir sendt ut i begynnelsen av desember.

Alle barn mellom 1 og 5 år som søker til hovedopptak, skal få et tilbud om barnehageplass. Foreldre/foresatte som søker utenom hovedopptakene, kan ikke påregne seg et tilbud, men bli satt på venteliste til neste hovedopptak

Søknad leveres elektronisk på vår hjemmeside (http://www.hemnes.kommune.no – selvbetjening - søknader)

 

Søknadsfrist!

7.november 2014