Ferievikarer sommeren 2019 i Omsorgssektoren:

Har du godt humør og arbeidslyst, og gjerne erfaring fra lignende arbeid? Da er det nettopp deg vi trenger!

Omsorgstjenestene og Miljøtjenesten trenger ferievikarer, og aller mest i perioden 24.06.19 - 18.08.19. Hvis du binder

deg for 6 uker i full stilling når vi trenger deg, vil du få særdeles gunstige lønnsvilkår! 10 års ansiennitet innenfor ditt kompetansenivå.

Grip sjansen og tjen noen ekstra kroner!

 

KORGEN OMSORGSTJENESTE - sektorleder Ragnhild Fineide

                                                - Hjemmesykepleien

                                                - Boliger med heldøgns bemanning (Kløbben)

                                                - Sykehjemsavdelingene

                                               -  Kjøkken

                                                - I hjemmetjenesten må du ha førerkort, og som hjemmehjelp disponere privat bil i tjenesten.

 

HEMNESBERGET OMSORGSTJENESTE - sektorleder Vigdis Reinholdtsen

                                               -  Hjemmesykepleien

                                               - Boliger med heldøgns bemanning (Veten, Selhornet, Ramflåget)

                                               - Sykehjemsavdelingene

                                               - Kjøkken

                                               - I hjemmetjenesten må du ha førerkort, og som hjemmehjelp disponere privat bil i tjenesten.

 

MILJØTJENESTEN (tjenesten for utviklingshemmede) - sektorleder Mai-Britt Karlsen

                                              - Bofellesskapene Villmoneset, Aspmoen, Prestegårdshagen og Barneavlastninga

                                              - Det kan være en fordel om du har førerkort.

 

Av søknaden må det fremgå:

                                              - Alder

                                             - Utdanning og praksis

                                            - Om du har førerkort og disponerer bil

                                            - Tidspunkt i perioden du ikke kan jobbe og når du kan begynne

                                            - Om du behersker norsk muntlig og skriftlig

                                            - Referanser

                                            - Hvordan vi kan treffe deg (telefonnummer og e-post)

                                            - Om du sender jobbsøknad til flere av sektorene, og hvor du da helst vil jobbe

                                            - Gyldig politiattest skal forevises

                                            - Negativ MRSA-attest vil etterspøøes til søkere i målgruppen

 

Formell fagkompetanse og medikamentkompetanse ønskes i alle sektorene, men andre kan også søke!

Det forventes at du kan jobbe når vi trenger deg, hovedsaklig i perioden 24.06-18.08.2019

Søknad sendes: elektronisk via kommunenes hjemmeside www.hemnes.kommune.no

 

 

Søknadsfrist    29.04.2019                                 Vårref                  1906

 

Kontaktperson

Ragnhild Fineide, Sektorleder Korgen omsorg, tlf: 75 16 39 50, mobil: 951 81 676, ragnhild.fineide@hemnes.kommune.no

Mai-Britt Karlsen, sektorleder, mobil: 95076163, mai-britt.karlsen@hemnes.kommune.no

Vigdis Reinholdtsen, Sektorleder Hemnes omsorg, tlf: 75 19 74 50, mobil: 976 99 277, Vigdis.Reinholdsen@hemnes.kommun