Donasjon

Eldrerådet vedtok i sitt møte 30.01 å bevilge kr 20 000 til omsorgstjenesten som et bidrag til opprettholdelse av 20 % stilling som kreftkoordinator (sak 2/13).

Som kjent er kommunen i en utfordrende situasjon økonomisk, og dette er ett av de tiltakene omsorgstjenesten ikke hadde finansiering til i 2013.

Tjenesten er veldig takknemlig for bidraget.