Omsorgsboliger

Hemnes Boligstiftelse har til sammen 48 omsorgsboliger, disse er fordelt med henholdsvis 3 enheter i Bleikvasslia, 38 enheter i Korgen og 7 enheter på Hemnesberget.

Tildeling

Tildelingen skjer etter særlige tildelingsregler, og gjøres av Tildelingskontoret i Hemnes kommune. Tildelingskontoret tildeler også omsorgsboliger som eies av Hemnes kommune.

Kontaktinformasjon tildelingskontoret:
Evt. spørsmål om omaorgsboliger kan rettes til Tildelingskontoret:
telefon : 75 19 70 46 (dir.) / 75 19 70 00 (sentralb.)
E-post: tildelingskontoret@hemnes.kommune.no

Søknadsskjema

Oppsigelse

Omsorgsboligene har i utgangspunktet en måned oppsigelse, fra oppsigelsesdato.

Bostøtte

Det kan søkes om bostøtte for de fleste av våre omsorgsboliger. Unntaket er bemannede boliger hvor der ikke er kjøkken / kokemuligheter i leiligheten.

Kontaktinformasjon

Torbjørn Lien   vaktmester tlf. 918 93 233  
 
Line Losvik utleie (kontrakt)  tlf. 75 19 71 29 / 941 76 801
Marit O. Andreassen  omsorgsboliger (kontrakt) tlf. 75 19 71 67
Marita Tustervatn faktura, økonomi  tlf. 75 19 71 12
Harald Mårnes  forretningsføreransvarlig tlf. 75 19 70 41
Adresse:  Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN ( post merkes Hemnes Boligstiftelse)