Innsparingsforslag tilsvarende minimum 25 mill. kroner

Rådmannen fikk i oppdrag av kommunestyret (kommunestyremøtet i desember 2012) å legge fram forslag til innsparinger på driften tilsvarende minimum 25 mill.

Rådmannen vil presentere sine forslag mandag 10. juni.  Den første presentasjonen vil bli overfor kommunens politikere, tillitsvalgte og ledere.  Media vil også bli invitert til denne presentasjonen.

Folkemøter

I forbindelse med rådmannens forslag til innsparinger vil det bli arrangert to folkemøter i kommune

  • Korgen – mandag 10. juni 1900 – 2200 – Korgen Samfunnshus
  • Hemnesberget – tirsdag 11. juni kl. 1830 – 2130 i Aulaen – Allaktivitetshuset

På folkemøtene vil forslagene til innsparinger bli presentert. 

I tillegg til rådmannen vil ordfører og KS-konsulent delta på møtene.  Her vil det ble anledning til å stille spørsmål om de ulike forslagene.

Forslagene til innsparing skal opp til behandling i kommunestyret 12. september.

Ønsker du mer informasjon om kommunens økonomiske situasjon? 

video.jpg

Video:  Ine Haustreis fra KS-konsulent gjennomgår kommunens økonomiske situasjon. Her gjennomgår og beskriver hun kommunen som helhet, og de ulike sektorene. Samlet vil dette kunne gi god informasjon om den situasjonen som kommunen befinner seg i, og dermed bakgrunnen for at kommunestyret ba rådmannen om å utarbeide innsparingsforslag tilsvarende 25 mill. kroner.