Planverk - Hemnes Kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.
Planverk - Hemnes Kommune - Hemnes kommune
Kommuneplan for Digitalisering og IKT Plansett IKT
Innledning
Kommuneplan for Digitalisering og IKT Planperiode: 2019-2022
Samfunnet er i kontinuerlig i utvikling og endring, så også Hemnes kommune. Det kommer stadig ny teknologi, og med dette nye føringer, pålegg og forventninger. Vi lever i et samfunn med stort mangfold og der endringene skjer raskere enn tidligere – og hvor folk forventer å bli møtt av kommuneadministrasjonen på samme måte som ellers i samfunnet. Kommunens ansatte forventer også å få jobbe med moderne verktøy og metodikk – og kampen om arbeidskraften blir større.
PL0048 Vedtatt av Kommunestyret 13.12.2018 74/18 Aktiv

Kommuneplan for Digitalisering og IKT Plansett IKT
Digitaliseringsstrategi Del 1 av 3
Kommuneplan for Digitalisering og IKT Planperiode: 2019-2022
Hemnes kommune skal gi brukerne et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy skal samtidig bidra til høyere produktivitet og mer effektiv ressursbruk i en tid da kommunen er avhengig av å levere tilfredsstillende tjenester så «smart som mulig» for å overleve som egen kommune.
PL0045 Vedtatt av Kommunestyret 13.12.2018 74/18 Aktiv

Kommuneplan for Digitalisering og IKT Plansett IKT
Plan for digital infrastruktur Del 2 av 3
Kommuneplan for Digitalisering og IKT Planperiode: 2019-2022
Plan for digital infrastruktur i Hemnes kommune er en del av Kommunedelplan for Digitalisering og IKT og skal støtte oppunder kommunens målsetning om å gi innbyggerne et «Digitalt førstevalg», samt kommunens økende grad av digitalisering og automatisering av tjenestene.
PL0046 Vedtatt av Kommunestyret 13.12.2018 74/18 Aktiv

Kommuneplan for Digitalisering og IKT Plansett IKT
IKT-plan Del 3 av 3
Kommuneplan for Digitalisering og IKT Planperiode: 2019-2022
Bakgrunn for planen er funn gjort gjennom IKT-rapport 2016, ROS-analyser 2017 og statusgjennomganger som er gjort gjennom 2017 og 18. Disse rapportene og analyser har vist at Hemnes kommune ikke har klart å henge helt med i utviklingen. Selv om kommunen har gjort gode teknologiske valg, har ressurser og kompetanse gjort at vi i dag har stor risiko på IKTområdet.
PL0047 Vedtatt av Kommunestyret 13.12.2018 74/18 Aktiv

Boligpolitisk handlingsplan
1 av 1
Boligpolitisk handlingsplan 2013 - 2025
I vedtatt planstrategi for Hemnes kommune slås det fast at «boligpolitikken er en svært viktig oppgave for å øke bosettingen i Hemnes kommune. Dagens situasjon med mangel på boliger stort sett i hele kommunen gjør at det er et akutt behov for å få utarbeidet en boligpolitisk handlingsplan.»
PL0039 Aktiv

Kommunedelplan Barn og unge
Mål og strategier 1 av 2
Kommunedelplan Barn og unge
PL0035

Kommunedelplan Barn & Unge
Fakta og analyse 2 av 2
Kommunedelplan Barn & Unge
PL0036

Kommunedelplan Helse og omsorg Omsorg
Mål og strategier
Kommunedelplan Helse og omsorg
PL0033

Kommuneplan Helse & Omsorg Omsorg
Fakta og analyse
Kommuneplan Helse & Omsorg
PL0034

Næringsstrategi Næring
Del 1 av 1
Næringsstrategi 2014 - 2023
PL0029 Vedtatt av Kommunestyret 22.04.2014 Aktiv

Trafikksikkerhetsplan
Trafikksikkerhetsplan Planperiode: 2014 - 2017
PL0030 Inaktiv

Kommuneplanens samfunnsdel
Samfunnsdel 1 av 1
Kommuneplanens samfunnsdel 2013 - 2025
Kommuneplanens samfunnsdel er pålagt og forankret i plan- og bygningsloven. Allerede i lovens formålsparagraf er det slått fast at planleggingen skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver. I lys av dette har både fylkeskommunen og fylkesmannen utarbeidet sine forventninger til kommunens planlegging. Dette ligger til grunn for planen.
PL0028 Vedtatt av Kommunestyret 12.09.2013 Aktiv

Læringslyst og kvalitet Skole
Strategisk plan
Læringslyst og kvalitet 2014 - 2022
PL0044

Kommuneplan
Leselyst i Hemnes 1 av 1
Kommuneplan 2016 - 2020
PL0043 Aktiv

Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser
Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2009 - 2012
PL0031 Inaktiv

Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser
Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013 - 2016
PL0032 Inaktiv

Klima- og Energiplan
Tiltaksdel 1 av 2
Klima- og Energiplan 2009 - 2013
PL0040 Inaktiv

Klima- og Energiplan
Fakta & analysedel 1 av 2
Klima- og Energiplan 2009 - 2013
PL0042 Inaktiv

Omsorgsplan Omsorg
Tiltaksdel
Omsorgsplan
PL0037

Omsorgsplan Omsorg
Omsorgsplan
Planenes faktadel skisserer dagens omsorgstilbud, de forskjellige tjenestenes innhold og omfang. Her vil også dagens og fremtidens utfordringer belyses. Tiltaksdelen tar for seg fremtidige tiltak for å nå satte mål, hvordan oppnår vi dette og når skal dette være gjennomført. De siste årene er det registrert en endring i brukergruppen av omsorgstjenester i kommunen. Brukerne er yngre og har et mer sammensatt og komplisert sykdomsbilde.
PL0038

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Sist oppdatert 23. juni 2021