visit.png

Som en del av Bolystprosjektet i Hemnes kommune, har kommunen nå lansert en egen besøksside med informasjon om overnatting, transport, servering, arrangementer og aktiviteter. Klikk på bildet merket TURISTINFORMASJON i høyre marg på kommunens hjemmeside (www.hemnes.kommune.no), eller gå direkte inn på visit.hemnes.kommune.no
 
Siden vil bli ytterligere utviklet utover høsten og vinteren,  men gir allerede nå et godt bilde av servicetilbudet i kommunen. «Det er fint å se at arbeidet med å vise frem alt det fine vi har i Hemnes kommune gir resultater. Dette håper vi skal være til glede og nytte så vel for tilreisende som for lokalbefolkningen», sier ordfører Kjell Joar Petersen-Øverleir.
 
Kommunen tilbyr sommeren 2014 åpen Turistinformasjon i perioden 16. juli – 17. august. Her kan man bl.a. få med seg en liten brosjyre med kart og litt informasjon om kommunen og arrangementer sommeren 2014. Denne brosjyren er lagt ut på aktuelle servicebedrifter i kommunen, men kan også lastes ned fra kommunens nye besøksside.
 
Vi ønsker både tilreisende og lokalbefolkningen en riktig fin sommer i Hemnes – kommunen med skaperglede mellom smul sjø og evig snø!