Møtevirksomhet

Denne artikkelen er over 5 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Foreldremøter:             Minimum 2 møter i løpet av barnehageåret. Vårens møte er et temamøte  

Foreldrerådsmøter:       Ved behov

Personalmøter:             Inntil 8 møter pr. år

Avdelingsmøter:           Hver avdeling avholder avdelingsmøter, men organiseringen av dette er ulikt

Avdelingsledermøter:   Styrer og avdelingsledere har møte regelmessig.

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
Sist oppdatert 03. juli 2017