Møte i eldrerådet 13.03.2013 er utsatt til 10.04.2013.